Vliv implementace BIM na rizika ve stavebním podniku

Petr Matějka

ABSTRAKT    

Článek se zaměřuje na problematiku rizik a implementaci Informačního modelování budov (BIM) ve stavebním podniku. V úvodu se věnuje nastínění problematiky implementace ve světě a situaci v praxi. V následujících částech článku jsou popsána rizika z hlediska implementace BIM a jsou rozdělena do dvou souvisejících kategorií - na rizika vyplývající z implementace BIM a na rizika související s implementací BIM. Je vysvětlen rozdíl mezi těmito kategoriemi a naznačena existence vzájemných souvislostí. Další část článku pak zavádí metodický postup k vytvoření nástroje, umožňující analýzu důsledků implementace BIM na rizika ve stavebním podniku, čímž by došlo k vytvoření podkladu pro rozhodování o zavedení BIM. Důležitost takového nástroje je pak vysvětlena v závěru článku.

Klíčová slova:   Riziko, nebezpečí, BIM, Informační Modelování Budov

The effect of BIM on risks in Construction Company

ABSTRACT    

The paper is focused on the risk and Building Information Modeling (BIM) topics in Construction Company. In the beginning of the paper, the topic of implementation and practice situation is described. The next part of the paper focuses on risks from the BIM implementation perspective. Those risks are divided into two groups. The first group consists of risks related to BIM implementation. The second group consists of risks, related to BIM implementation consequences. Basic differences between those two categories are described and connections of these two groups are explained. The next part of the paper sets methodical approach to tool creation, which could allow analyzing BIM implementation impacts on risks in Construction Company. The existence of such tool would create the basis for decision-making in case of BIM implementation. The importance of this tool is explained in the end of the paper.

Key words:             Risk, hazard, BIM, Building Information Modeling

JEL classification:      D81

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Matějka

Zahrádecká 371/2, Praha 4 - Písnice, 142 00

+420 607 803 814

petr.matejka@fsv.cvut.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace