DESIGN BUILD

Kryštof Kulka

ABSTRAKT    

V posledních deseti letech se stal pojem Design build (DB) více rozšířeným ve stavebnictví po celém světě. Vznik zakázek, kde investor zadává jak projektovou část, tak část realizační jedinému dodavateli jednoznačně změnila způsob tvorby nabídek. Změnila pozici odděleného projektování, kdy byla projekce jednoznačně podřízena a zodpovědná pouze investorovi, do pozice přímého zapojení do stavebního procesu a přímé zodpovědnosti při výstavbě.

Klíčová slova:                 Design build, výstavba,

Design Build

ABSTRACT    

In the last decade of the twentieth century, design-build (DB) contracting became
more widespread across the world. Forming a contract where the projects’ owner contracts for both design and construction from a single entity significantly alters the project delivery culture; it moves the designer-of-record position in the project delivery process from being a direct contractual advocate for the owner to some contractual relationship with the builder.

Key words:   DB, building, .

JEL classification: O31

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Kryštof Kulka

Adresa: Dědinova 2003, 148 00 Praha 4

Telefonní číslo 602 33 91 95

E-mailová adresakulkakry@fsv.cvut.cz

Školitel: doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová

Školící pracoviště: K126

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace