COBie – shromažďování a výměna dat pro Facility Management

Michal Kořínek

ABSTRAKT    

Tento článek se zabývá specifikovanou výměnou informací, tzv. COBie, jako jednou z problematik facility managementu. Cílem příspěvku je vůbec základní definice COBie, seznámení s jeho historií, vysvětlení jeho struktury, sofwarové náročnosti a přínosu v praxi. COBie je dnes neodmyslitelnou součástí Facility Managementu, Life-Cycle-Costing a Building Information Modelling.

Klíčová slova:                 COBie; Facility Management; BIM, Life-Cycle-Costing.

COBie – collection and exchange of data for Facility Management

ABSTRACT    

This article describes an information exchange specification named COBie, as one of the Facility Management issues. The aim of this contribution is define COBie, its development history, structure description, software requirements and added value in practice. COBie is essential part of Facility Management, Life-Cycle-Costing and Building Information Modelling.

Key words:                           COBie; Facility Management; BIM; Life-Cycle-Costing.

JEL classification:  L74 – Industry studies - Construction

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Kořínek

Biskupcova 39, 130 00 Praha 3, Czech Republic

+420 608 111 999

michal.korinek@gmail.com

Školitel : doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Školící pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace