Podpůrné stavby pozemních komunikací

Ing. Václav Snížek

ABSTRAKT    

Příspěvek se zabývá identifikací, popisem a analýzou pozemních staveb a konstrukcí zajišťujících nezbytné funkce pro plynulý a bezpečný provoz po pozemních komunikacích. Řešenými objekty jsou zejména informační a řídící centra dopravy. Zmíněné objekty jsou popsány a zkoumány zejména s ohledem na uplatnění služeb facility managementu.

 

Klíčová slova:                 Pozemní komunikace; podpůrné objekty pozemních komunikací; facility management.

 

Supporting road constructions

ABSTRACT    

The contribution deals with the identification, description and analysis of buildings and structures allowing the necessary functions to ensure smooth and safe road traffic. Among solved objects there are particularly Information and traffic control centers. Objects mentioned above are described and investigated particularly with regard to the implementation of facility management services.

 

Key words:                           Roads; objects supporting infrastructure; facility management.

 

JEL classification: R42

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Václav Snížek

Adresa:                                                                   Zámecká 6 Voděrádky, Říčany

Telefonní číslo:                                                     724 923 473

E-mailová adresa:                                                vaclav.snizek@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace