Potenciál modulových dřevostaveb v komerčním využití

Lubomír Krov K122

ABSTRAKT    

Dynamika pronájmů a výstavby prostorů pro drobnou a doplňkovou podnikatelskou činnost je v ČR velmi nízká. Na trhu chybí produkt s univerzální možností využití, který by dokázal pružně poskytnout prostory pro podnikání – koupě / pronájem. Mají modulové dřevostavby potenciál uspokojit tuto poptávku v rámci přijatelných ekonomických podmínek?

 

Klíčová slova:                  technologie dřevostaveb, modulová výstavba, návratnost investice

The potential of modular wood buildings in commercial use

Dynamics of leases and developing of retail space in the Czech Republic is very low. The market lacks a universal product which could provide flexible space for business - purchase / lease. Is there a potential of modular wooden building to satisfy need within acceptable economic conditions?

 

Key words:    Technology of wooden buildings, modular construction, returns on investment

 

JEL classification:  Z - Other Special Topics

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Lubomír Krov

Adresa:                                                                   Katedra technologie staveb K122, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice

Telefonní číslo:                                                     723 311 804

E-mailová adresa:                                                lubomir@krov.info

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace