Osvědčení o vlastnostech výrobků – zkoušení recyklátů

Jana Klosová

ABSTRAKT    

V dnešní době stavební firmy začínají stále častěji využívat ke stavbě recykláty jako náhradu za primární suroviny. Proces použití recyklovaných produktů velmi přispívá ke zlepšení životního prostředí. Další výhodou je i značný ekonomický přínos. Aby dodavatel recyklátu mohl tento výrobek použít, je nutné nechat ověřit specifické vlastnosti výrobku a obdržet Osvědčení o vlastnostech výrobků. Příspěvek popisuje postup dodavatele recyklátu při získání zmíněného osvědčení. Dále se zaměřuje na platnou legislativu v oblasti zkoušení recyklátů. Příspěvek zmiňuje i náklady na získání Osvědčení o vlastnostech výrobků a procesy s tím spojené.

 

Klíčová slova:                     recyklát; osvědčení; certifikace, jakost

 

Certificate of product characteristics – recycled materials testing

ABSTRACT    

Construction companies start more frequently with using of recycled materials for building as a substitution of primary resources in these days. The process of recycled materials using contributes to improve an environment very much. Finally the economical benefit is another advantage of the procedure. All the recycled materials must be regularly checked by the specialized bodies before practical usage on the sites and the fact have to be confirmed with the Certificate of product characteristics. This contribution is focused on the procedure for receiving Certificate of product characteristics that the construction company as the supplier of the recycled materials must go thru. A relevant legislation and total costs of recycled materials certification are described here as well.

 

Key words:             Recycled Material; Certificate; Certification, Quality

 

JEL classification: O44

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Jana Klosová

Adresa:                                                                   Bernartice nad Odrou 105

Telefonní číslo:                                                     775 131 014

E-mailová adresa:                                                jana.klosova@centrum.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace