Životní cyklus výstavbového projektu

Ing. Markéta Frančíková

 

ABSTRAKT    

Výstavbový projekt zahrnuje celý komplex činností, které je nutno plánovat, organizovat, financovat, kontrolovat, vyhodnocovat, tedy řídit po celý životní cyklus výstavbového projektu. Životní cyklus výstavbového projektu je rozdělený do několika fází, kde každá fáze má svojí charakteristiku a je z hlediska úspěšnosti projektu důležitá.

Klíčová slova: Projekt, fáze projektu, cyklus projektu

Project Life Cycle

ABSTRACT    

The project includes all activities that are necessary to plan, organize, finance, monitor, evaluate, manage the Project Life Cycle. Project Life Cycle is divided into several phases, each phase has its own characteristics and is important to the success of the project.

Key words:    project, project phase,cycle of the project

JEL classification:     H

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Markéta Frančíková

Adresa: Petržílkova 2486, Praha

Telefonní číslo: 724 767 132

E-mailová adresa: mafra80@seznam.cz

Školitel: Ing. Petr Bezděk, CSc.

Školící pracoviště: ČVUT, Fakulta stavební

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace