Informační systém pro přípravu a realizaci betonových konstrukcí

Jan Čermák

ABSTRAKT    

V příspěvku bude prezentována disertační práce autora. Předmětem práce je vývoj informačního systému, který bude nástrojem pro pohodlné stavebně-technologické plánování ve fázi přípravy a realizace staveb. Systém je zaměřena především na realizaci betonových konstrukcí. Představeny budou její součásti-moduly: kalkulace, časové plánování,  technologické plánování, controlling a analýza dat. 

 

Klíčová slova:                 Informační systém, technologie, betonové konstrukce

Information system for the preparation and implementation of concrete structures

ABSTRACT    

Author present his dissertation. The subject of dissertation is development of information system for construction technology. The system is focused on the implementation of concrete structures. It will be present components of the system: costing, scheduling, technological planning, controlling and analyzing data.

 

Key words:                       Information system, technology, concrete structures

JEL classification:  L74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Jan Čermák    

Adresa:                                                                   Mezi Lány 11/295, PRAHA 5, 157 00

Telefonní číslo:                                                     (+420)  721 247 068          

E-mailová adresa:                                                jan.cermak@fsv.cvut.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace