Otázka míry implementace BIM ve stavebním podniku

Petr Matějka

ABSTRAKT    

Článek se zaměřuje na problematiku klasifikace a terminologie v oblasti Informačního modelování budov (BIM) ve stavebním podniku a ve výstavbových projektech. Vysvětluje důležitost klasifikace míry implementace BIM a poté shrnuje základní metodický přístup ke klasifikaci BIM. Další část článku se poté zaměřuje na vysvětlení doposud nejúspěšnějšího vyjádření míry implementace BIM, tzv. Wedge Diagram a identifikuje problematické oblasti klasifikace. Věnuje se zejména oblasti odlišností trhů a odlišného historického vývoje BIM ve světovém měřítku.

Klíčová slova:   BIM, Informační Modelování Budov, klasifikace, implementace, terminologie

The effect of BIM on risks in Construction Company

ABSTRACT    

The paper is focused on the topic of Building Information Modeling (BIM) classification and terminology in construction company and construction projects. It explains the importance of BIM implementation degree classification and put together basic methodical approach to BIM classification. The next part of the paper is then focused on the explanation of the most successful BIM implementation degree expression by far - the Wedge Diagram. It also identifies the most problematic fields of classification, in particular the field of market differences and diverse BIM historical development in the worldwide scale.

Key words:             BIM, Building Information Modeling, classification, implementation, terminology

JEL classification:      D81

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Matějka

Zahrádecká 371/2, Praha 4 - Písnice, 142 00

+420 607 803 814

petr.matejka@fsv.cvut.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace