Model finančního řízení podniku

Ing.Olga Heralová

ABSTRAKT    

Finanční řízení je oblastí, která spojuje všechny oblasti podniku. Aby nebylo pouhou rekapitulací minulosti, je třeba vytvořit a úspěšně implementovat model finančního řízení, který má potenciál být nástrojem aktivního ovládání budoucnosti. Cílem tohoto příspěvku je nastínění rámce pro nalezení klíčového parametru finančního řízení podniku a následné vytvoření funkčního modelu, který dosahování tohoto parametru podporuje a sleduje. Model si je možné představit jako pyramidu, jejíž základnou jsou účetní data a vrcholem je klíčový parametr.

 

Klíčová slova:                 Model finančního řízení; klíčový parametr; implementace modelu.

Finance management model of company

ABSTRACT    

Finance management is a field that connects all areas in the company. To avoid the facts that “finance management” is only recapitulation of history, it is necessary to develop and successfully implement such finance management model that has potential to become real instrument of active management of future. The target of the text is to introduce the framework of definition of the key parameter (of the finance management model) and based on it development of the model which has clear potential to support and to track achieving of this parameter. The model could be described as a pyramid with accounting data on the bottom and key parameter on the top.

Key words:   Finance management model, key parameter, model implementation

JEL classification: G320

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Olga Heralová

Adresa: Semická 2026/10, Praha 4

Telefonní číslo: 777 921 102

E-mailová adresa: olga.heralova@gmail.com

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace

.