Investice do venkovních koupališť

Michal Strnad

ABSTRAKT    

Na jedné straně dojde vybudováním venkovního koupaliště ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi a zatraktivnění turistického ruchu. Na straně druhé je nutné zvážit, jak moc je projekt venkovního koupaliště přínosný, neboť investice do projektu je značná. Standardní výpočty počítají se 120 koupacími dny, jenže v Libereckém kraji trvá koupací sezóna v průměru 31 dní a to má značný vliv na výnosy koupaliště. Má význam investovat do rekonstrukcí venkovních koupališť?

Klíčová slova:                 venkovní koupaliště, finanční plán

 

Investing in outdoor pools

ABSTRACT    

On the one hand, there is an outdoor swimming pool building to improve services for parents with children and attractiveness of tourism. On the other hand, it is necessary to consider how much the project is an outdoor swimming pool beneficial as investment in the project is high. Standard calculations are counted bathrobes 120 days, but in the Liberec Region bathing season lasts an average of 31 days and it has a significant impact on revenues swimming pool. Is important to invest in the reconstruction of outdoor swimming pools?

Key words:    outdoor swimming pool, a financial plan

 

JEL:

O - Economic Development, Technological Change, and Growth

            O1 - Economic Development

O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; Housing; Infrastructure

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Strnad

Chuchelna 139, 513 01 Semily

tel.: 724 107 168

e-mail: michal.strnad@fsv.cvut.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace