Případová studie: Koncept exportního financování - Siemens dodává technologie do paroplynových elektráren v Ománu

Jan Pícha

 

ABSTRAKT

Stavební a technologické firmy, které dispodují unikátním know-how jsou nuceny hledat zakázky na mezinárodních trzích, jelikož jejich produkční kapacity zpravidla převyšují poptávku na domácím trhu. Společnost Siemens se stala lídrem v elektrotechnickém a energetickém sektoru díky své technologické pokročilosti a dlouhodobým zkušenostem. Na základě svých vyspělích technologií a přítomnosti na mezinárodních trzích je firma schopna dodat řešení na míru v přiměřeném čase a odpovídající kvalitě. Segment energetického inženýrství je velmi konkurenčním odvětvím. Na trhu se pohybuje řada renomovaných amerických, japonských, francouzkých, ale i ruských společností, jež disponují srovnatelnými technologiemi a neustále monitorují obchodní příležitosti po celém světě.

V roce 2009 se divize Siemens Power zapojila do rozsáhlého tendru na výstavbu dvou paroplynových elektráren včetně technologií v sultanátu Ománu pro francouzského investora. Aby nabídka dosáhla patřičné konkurenceschopnosti, firma Siemens neváhala využít exportních pobídek ze strany německých vládních institucí. Kromě nejmodernějších technologií s sebou tak exportér přináší i kýžené projektové financování se zvýhodněnými podmínkami, které by pro investora byly jen těžko dosažitelné. Za účelem dodání projektu jako celku, vstoupil Siemens do konsorcia s korejským partnerem, jež převzal stavební část zakázky.

Na základě neustále rostoucí vyjednávací síly na straně investora a konkurenčnímu prostředí jsou dodavatelné stále nuceni přicházet s novými řešeními projektového financování. Díky programu exportního financování poskytovaného německou státní KfW Bank a pojišťovnou Euler Hermes bylo konsorcium vedené společností Siemens ve výběrovém řízení úspěšné a získalo tuto prestižní zakázku. V roce 2013 konsorcium firem úspěšně předalo obě funkční paroplynové elektrárny Sohar 2 a Barka 3 jejich provozovateli v souladu s plánem a ke spokojenosti všech zůčastněných stran.

Německé ekonomika se odvíjí zejména od exportu. Tamní exportéři, vládní i finanční instituce tak disponují rozsáhlým exportním know-how. Cílem této studie je představit systém a aplikovaný koncept exportního financování, jež by mohl být použitelný i v případě domácích subjektů. Rovněž byly identifikovány klíčové faktory úspěchu.

Klíčová slova:   Exportní financování, konkurenční výhoda, strategie, stavebnictví, energetika.

Case study: Export financing concept - Siemens delivers technologies for combined-cycle power plants in Oman

 

ABSTRACT

Construction and technological firms possessing unique know-how are forced to seek for jobs in international markets since their production capacities usually exceed domestic demand. Due to technological excellence and its long lasting experience, Siemens became one the leading firms across electrical and power engineering sector. Based on its reliable and proven technologies and worldwide presence is the firm able to deliver tailor made solutions within appropriate time and highest quality standards. Power engineering sector remains very competitive, as there is a number of American, Japanese, French as well as Russian corporations possessing latest technologies and monitoring business opportunities worldwide.

In 2009, Siemens‘ Power division joined extensive bid for turnkey delivery of two combined-cycle power plants for the Sultanate of Oman for the French client. In order to succeed in the bid, Siemens took advantage of export subsidies provided by German financial institutions. Besides latest technologies, Siemens secured project financing under beneficial terms for the client. To cover entire delivery of the two power plans, Siemens entered into strategic alliance with Korean civil engineering firm, which took over the construction part.

Based on increasing power of investors and highly competitive environment, contractors are forced to seek for new financing solutions. Due to export financing program offered by the state owned KfW Bank and Euler Hermes credit insurance company, Siemens and its joint venture partner were able to compete successfully and won this attractive bid. In 2013, consortium let by Siemens handed over the two combined-cycle power plants Sohar 2 and Barka 3 to the Sultanate of Oman on schedule, in acorddance with all conditions agreed.

Economy of Germany is export-driven. There is a significant know-how possessed by exporters, public agencies as well as financing institutions. Objective of this study is to introduce export financing concept implemented in this case, which might be applicable even to domestic firms. In addition to that, key success factors were identified.

Key words: Export financing, competitive advantage, strategy, construction, power engineering

JEL classification: L190

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Jan Pícha, MBA

Školitel: Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Adresa: Skálova 34, Praha 8, 181 00

Telefonní číslo: +420 734 236 456

E-mailová adresa: honza.picha@seznam.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace