Model vývoje cen stavebních pozemků v závislosti na definovaných ukazatelích

Eva Horčičková

ABSTRAKT    

Příspěvek popisuje problematiku sestavení obecného modelu vývoje cen stavebních pozemků. Zaměřuje se především na popis problematiky stanovování cen a výběr vhodných vstupních parametrů modelu.

Klíčová slova:                 Pozemek; Cena; Model.

Model of the price development of construction land, depending on the defined parameters

ABSTRACT    

This paper describes the problems of constructing the model of price development of construction land. It focuses primarily on a description of the issue of the price determining and selection of appropriate input parameters of model.

Key words:   Land; Price; Model.

JEL classification: O13, L74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Horčičková

ČVUT, stavební fakulta, K126

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

723512420

Eva.Horcickova@seznam.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace