Technicko-ekonomické aspekty přístupu k revitalizaci brownfields
v Německu z hlediska jejich dlouhodobého vlivu na území

Stanislav Endel, Jana Peterová, František Kuda

ABSTRAKT    

Brownfields jsou problémem, se kterým se potýká většina evropských zemí. Každá z těchto zemí ovšem k této problematice přistupuje jinak. Rozdíly jsou patrné jak v legislativě, která se brownfields zabývá, tak v samotném přístupu a metodách, které se v regeneraci brownfields uplatňují. Tento příspěvek na konkrétním příkladu revitalizace obrovského brownfieldu v braniborském Senftenbergu ukazuje postup, který se používá v Německu a tento následně srovnává s přístupy používanými v našich podmínkách.

Klíčová slova:                 Brownfields; Senftenberg; metody regenerace

Title English

ABSTRACT    

Brownfields are a problem facing most European countries. However, each of these countries uses a different way for solving it. The differences are evident both in the legislation that deals with brownfields and in the various approach and methods which are used for regeneration of brownfields. This article shows the way which is used in Germany on the example of huge brownfield revitalization in Senftenberg, Brandenburg. Then the paper compares this way with the approaches used in the Middle Europe.

Key words:    Brownfields; Senftenberg; regeneration methods

JEL classification: R58

 

 

Jméno a příjmení autorů včetně titulů

Ing. Stanislav Endel, Ing. Jana Peterová, doc. Ing. František Kuda, CSc.

Adresa

VŠB-TUO; Fakulta stavební; Ludvíka Podéště 1875; 708 33 Ostrava-Poruba

Telefonní číslo

+420 597 321 930

E-mailová adresa

stanislav.endel@vsb.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace