Databáze rizik ve stavebním projektu

David Dudáš

ABSTRAKT    

Byla vytvořena nová databáze rizik ve stavebním projektu z důvodu aktuální situace v oblasti ovládání rizik. V současnosti, když chtějí autoři pracovat s riziky ve stavebním projektu, musí si vytvořit databázi vlastní, anebo čerpat z dostupné literatury. Nová databáze rizik na webovém rozhraní umožňuje tento proces zjednodušit a zkrátit. Databáze je volně přístupná všem zájemcům na síti Internet. Uživatelské rozhraní umožňuje rizika efektivně filtrovat a exportovat do formátů podporovaných tabulkovými kalkulátory, kde s nimi lze dále pracovat. Byla vytvořena struktura dělení rizik a identifikace jejich vlastností s cílem co největší jednoduchosti a přehlednosti. V případě, že v databázi riziko chybí, uživatel ho může volně přidat. Pro další ovládání je k dispozici i omezeně přístupná sekce admin, kde je možné upravovat všechna rizika v databázi.  Databáze je napsaná v programovacím jazyce PHP a uskladňuje data v databázovém systému MySQL. Databáze rizik byla vytvořena za podpory grantového projektu SGS13/015/OHK1/1T/11 Systémy řízení rizik při aplikaci platformy Building Information Modeling.

Klíčová slova:                 Databáze rizik; Rizika ve stavebních projektech

Database of risks in construction project

ABSTRACT    

New database of risks in construction project was created due to the current situation in area of risk management. Nowadays if someone wants to work with risks in construction project, he has to create his own database or search in literature. New database of risks makes this process easier and shorter. The database is free to use on web interface on the Internet platform. User interface of the database provides effective way of risk filtering and exporting to formats compatible with spreadsheets applications for future usage. Effective structure and attributes of risks were created to increase comprehensibility and efficiency of the system. All users have an option to add more risks into database in case something is missing. For further usage, restricted admin interface was created to modify and erase existing risks from the database.  Database is written in PHP programming language with data storage in MySQL database. Database was created with support of grant project SGS13/015/OHK1/1T/11 Systémy řízení rizik při aplikaci platformy Building Information Modeling.

Key words:    Database of risks; Risks in construction project

JEL classification:  D81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty

 

 

Bc. David Dudáš

Mattioliho 3, Praha 10, 10600

+420 603 295 212

david.dudas@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace