Model vývoje cen rezidenčních nemovitostí

Radka Vašíčková

ABSTRAKT    

Cílem projektu je vytvořit model vývoje tržních cen rezidenčních nemovitostí pro standardizované bytové jednotky. Standardizované jednotky budou představovat rezidenční byt v základních velikostních kategoriích, v různých stupních opotřebení. Dále budou rozlišeny dvě základní konstrukční varianty pro panelový a cihlový bytový dům. Hlavní datová základna cen bytů bude poskytnuta ze softwaru EVAL, který průběžně stahuje nabídkové ceny prodejů z internetu z celé České republiky. V modelu budou stanoveny hodnotící faktory ceny bydlení pomocí vzájemných vztahů mezi polohou, dostupností a dalších charakteristik vztahující se k ceně bytu v dané obci.

Klíčová slova:                 Model, ceny rezidenčních bytů.

Model of development apartments prises

ABSTRACT    

The main goal of project is created model of development apartments prises for standard dwelling units. Standard dwelling units will represent an apartment in basic size categories, in different degree of apartment’s degradation. Then will be differentiated two basic construction variants for a panel house and a brick house. General data base of apartments prises will be extended by software EVAL, which downloads bid apartments prices of sales from internet in the whole Czech Republic. In this model will be determined evaluating prices factors of housing by the help of relations between locations, availability and other characteristic coherent with apartment’s prices in municipalities.

Key words:    Model, apartment prices.

JEL classification: L 74 - Construction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Radka Vašíčková

Adresa: Na Výsluní 271, Albrechtice nad Orlicí, 51722

Telefonní číslo: 777118260

E-mailová adresa: radka.vasickova@fsv.cvut.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace