Analýza zahraničních modelů korporativního řízení

Jana Frková, Eva Jankovichová, Pavel Rodionov

ABSTRAKT

V příspěvku je posouzeno specifikum organizační struktury velkých výrobních útvarů. Jsou zformulovány podmínky, které napomáhají rychlému hospodářskému růstu společností s holdingovou formou organizace. Je prozkoumaná historie formování velkých finančně-průmyslových skupin. Jsou definovaná dvě principiální schémata korporativního řízeni a jejich klíčové vlastnosti.

Klíčová slova: korporativní řízení, model rozvoje podniku, organizační struktura.

Analysis of foreign models of corporate governance

ABSTRACT

The article describes the specifics of the organizational structure of large production units. Conditions contributing to the rapid economic growth of companies with a holding form of organization. History of the formation of large financial-industrial groups is also studied. Two concepts of corporate governance are identified, as well as their key features.

Key words: corporate management, enterprise development model, organizational structure.

JEL classification: L25

Ing. Pavel Rodionov

Adresa: Slovenská republika, Bratislava, Bernolákova 1

Telefonní číslo: 420 608570977

E-mailová adresa: pavel.rodionov@fsv.cvut.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace