Úspěšné řízení krize ve stavebním podniku

 Michal Vondruška

ABSTRAKT    

Příspěvek se zabývá metodami krizového řízení stavebního podniku a vztahem mezi krizovým řízením podniku a krizovým řízením projektu. Dále se autor snaží poukázat na současné nedostatky v metodách krizového řízení ve stavebnictví.

Klíčová slova: Krizové řízení stavebního podniku, Krizové řízení projektu

Successful crisis management in the construction firm

                                                    Michal Vondruška

                                                        ABSTRACT

This paper deals with the methods of crisis management in the construction firm relationship between crisis management of an enterprise and project crisis management. The author tries to show the current problems in the methods of crisis management in construction business.

Key words: Crisis management in the construction firm, Project crisis management

 

JEL cassification: D21, D29, M11

 

 

 

Ing. Michal Vondruška

Brigádnická 276/73h, 621 00 Brno

733 530 102

michal.vondruska@fsv.cvut.cz

Školitel : doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Školící pracoviště:ČVUT, fakulta stavební, K126

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace