Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu

Eliška Ubralová

ABSTRAKT    

Příspěvek se zabývá praktickým příkladem energetických úspor v panelovém domě. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu či plyn. V případě panelových domů je možné provedením vhodných úprav ušetřit velkou část nákladů na vytápění. Mezi nejčastější úpravy patří zateplení obálky budovy, výměna oken či oprava střechy. Důležité je také důkladné vyregulování topného systému. Příspěvek popisuje provedení konkrétních úprav panelového domu a jejich vliv na náklady na vytápění.

Klíčová slova:                 Energetické úspory; Panelové domy; Náklady na vytápění.

A practical example of energy saving measures of panel building

ABSTRACT    

This paper deals with a practical example of energy savings in the panel building. Nowadays we are witnessing a steady increase in energy prices, whether it is electricity or gas. In the case of panel buildings can be making appropriate adjustments to save much of the cost of heating. The most common modifications include building envelope insulation, window replacement or repair of the roof. It is also important thorough regulation of heating system. This paper describes the implementation of concrete panel house modifications and their effect on heating costs.

Key words:      Energy savings; Panel buildings; Heating costs.

JEL classification:  

O - Economic Development, Technological Change, and Growth

O13 - Agriculture; Natural Resources; Energy; Environment; Other Primary Products

O18 - Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis; housing; Infrastructure (Updated!)

Q - Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics

            Q4 - Energy

 

 

Ing. Eliška Ubralová

Nebory 167, 739 61 Třinec

+420 777 036 304

elau@email.cz

Školitel : Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

Školící pracoviště: K126, FSV ČVUT v Praze

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace