Vady kanalizace v různých evropských zemích

Dana Měšťanová, Malte Treckmann

 

ABSTRAKT

Problematikou existence různých typů trubních systémů, resp. různých materiálů potrubí pro kanalizační systémy, jejich vlivu na životní prostředí po dobu životnosti potrubí se zabývala externí Evropská odborná komise. Tato komise posuzovala specifický pohled na situaci kanalizačních sítí v různých evropských zemích. Zaměření bylo orientováno na používaný systém a stav kanalizace a byl zpracován k tomu účelu analytický rozbor.

 

Klíčová slova: kanalizace, trubní systémy, materiál, životní prostředí, evropské země, rozbor.

 

Defects sewers in various European countries

ABSTRACT

External European commission is engaged in the issue of the existence of different types of pipe (sewers) systems, respectively. various materials used for pipes of sewage systems, their impact on the environment throughout the life cycle of the pipe. The Commission assessed the specific view of the situation of sewerage networks in different European countries. The analysis is focused on the system used and the state of sewerage system .

 

Keywords: sewererage, piping systems, materials, environment, European countries, analysis.

 

JEL classification: M11 - Production Management

 

 

 

 

Dipl. Ing. Malte Treckmann

malte_treckmann@julius-berger.com

Školitel: Ing. Dana Měšťanová, CSc.

Školící pracoviště: K 126

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace