Cenové ukazatele nosných obvodových konstrukcí dřevostaveb

Iveta Střelcová, Daniel Macek

ABSTRAKT    

Problematika dřevostaveb se stává čím dál více aktuální a tato alternativa výstavby je brána jako jedno z možných řešení, které je v souladu s trendy stavění šetrných a nízkoenergetických budov. V příspěvku je zmíněna problematika a vývoj dřevostaveb včetně uvedení systémů, které se při současné výstavbě dřevostaveb používají. Příspěvek prezentuje softwarovou aplikaci, která umožňuje jednoduchý způsobem nalézt vhodný systém a skladbu obvodových konstrukcí dřevostaveb, které splňují zadané technické parametry. Výsledky jsou pak konfrontovány z pohledu cenových ukazatelů. Tímto způsobem je možné nalézt ekonomicky nejvýhodnější řešení, které bude vyhovovat technickému zadání.

Klíčová slova:                 dřevostavby; cenové ukazatele; obvodové stěny.

Price Indicators for Perimeter Walls of Wooden Structures

ABSTRACT    

Problems of wooden buildings is becoming more current and this alternative construction is seen as one possible solution, which is in line with the trends of building friendly and low-energy buildings. The article mentions the problems and development of wooden buildings, including the systems that are currently in the construction of wooden buildings use. This paper presents a software application that provides a simple way to find the right system and the composition of wooden shell structures that meet specified technical parameters. The results are then confronted in terms of price indicators. In this way it is possible to find the most economically advantageous solution that will meet technical specifications.

Key words:   wooden structure; price indicators; perimeter walls.

JEL classification: Q55

 

 

Ing. Iveta Střelcová

Katedra ekonomiky a řízení, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6

22435 3872

iveta.strelcova@fsv.cvut.cz

 

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6

22435 4529

daniel.macek@fsv.cvut.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace