Energetická a ekonomická náročnost obnovy asfaltových vozovek, technologické alternativy a její environmentální dopady

Ing. Václav Snížek

ABSTRAKT    

Příspěvek pojednává o identifikaci, popisu a ekonomickém porovnání obnovy vozovek s využitím recyklace (za použití různých, dnes dostupných technik a technologických řešení) a bez recyklace. S touto problematikou rovněž souvisí analýza životního cyklu, vyčíslením efektů celkové produkce CO2 a celkové energetické náročnosti.

Klíčová slova:                 Pozemní komunikace, asfaltové vozovky, obnova, rekonstrukce, recyklace

Energy and economic performance of asphalt pavement reconstruction, technological alternatives and their environmental impact

ABSTRACT    

The contribution deals with the identification, description and comparison of various types of road reconstruction methods in terms of economic. Methods using recycling shall be compared to the common reconstruction methods. In this context, life cycle analysis, its effect on total CO2 production and total energy demand will be described.

Key words:                           Roads; flexible pavements; reconstruction, recycling

JEL classification:  R42

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Václav Snížek, Ing.

Adresa:                                                                   Říčany

Telefonní číslo:                                                     +420 724 923 473

E-mailová adresa:                                                vaclav.snizek@fsv.cvut.cz

Školitel :                                                                  Daniel Macek, Doc., Ing., Ph.D.

Školící pracoviště:                                               FSV ČVUT, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace