Mechanizace a výstavba kanalizačních řadů

Linda Ryšavá, Dana Měšťanová

 

ABSTRAKT

Výstavba kanalizace vyžaduje projektovou dokumentaci a správnou realizaci. Při výstavbě je třeba dodržovat technologické předpisy. Stavební firmy mají na výstavbu kanalizace své pracovníky. Výstavba je náročná na potřebu mechanizace a dopravy. Stavební firmy proto optimalizují počet vlastních strojů a počet strojů pronajatých.

 

Klíčová slova: kanalizace, realizace, technologický předpis, mechanizace, doprava.

 

ABSTRACT

Mechanization and Construction of sewers

Construction of sewerage required requires project documentation and proper implementationrealization. During construction, it is necessary to follow the technological regulationsstandards. Construction companies have to build its sewer thein own workers to build sewerages. Construction is challenging in regard to  the need for mechanization and transport. Construction companies therefore optimize the number of own machines and the number of machines leased..

 

Key words: sewerage, construction, technological prescriptionstandard, mechanization, transportation.

 

JEL classification: M11 - Production Management

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Linda Ryšavá, Ing. Dana Měšťanová, CSc.

+420 224354522

lindarysava@seznam.cz

Školitel: Ing. Dana Měšťanová, CSc.

Školící pracoviště: K  126

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace