Implementace platformy Building Information Modeling z ekonomického pohledu na českém trhu

Ing. Petr Matějka

ABSTRAKT    

Článek se zabývá analýzou současného stavu a možností implementace platformy Building Information Modeling z ekonomického pohledu, a to zejména na českém stavebním trhu. Ačkoliv počátky konceptu BIM sahají několik desítek let do minulosti, až v posledních letech se tato platforma dostává do popředí moderního stavebního inženýrství. Přední stavební společnosti se snaží v různé míře implementovat příslušné procesy do svých strategií a optimalizovat tak svou činnost. Často však naráží na neuchopitelnost celé problematiky a nejasnosti v jejích přínosech. Článek se pokouší vysvětlit a nastínit základní problematiku implementace BIM platformy. V této souvislosti zmiňuje přínosy BIM, obecné současné překážky pro implementaci BIM, nebezpečí při implementaci BIM a překážky na českém stavebním trhu, které není možné při implementaci BIM ignorovat.

Klíčová slova:   BIM, Building Information Modeling, Inteligentní Model Budovy, překážky, přínosy, nebezpečí

Economical approach to Building Information Modeling platform implementation on Czech market

ABSTRACT    

The paper deals with present Building Information Modeling platform analysis and possibilities of its economical approach implementation, especially on Czech construction market. Although BIM concept beginnings are dated couple decades ago, only recently this platform comes into the forefront of modern engineering. Leading construction companies are trying to implement relevant processes into their strategies and to optimize their activities. They often have issues with choosing proper approach, which is based on benefits, risks and obstacles connected to BIM. The article aims at basic BIM implementation topic explanation. In this context, it deals with BIM benefits, general current BIM implementation obstacles, BIM implementation dangers and Czech market obstacles, which cannot be ignored dutring BIM implementation process.

Key words:    BIM, Building Information Modeling, benefits, obstacles, dangers

JEL classification: O31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Petr Matějka

Adresa: Zahrádecké 371, Praha 4 - Písnice, 142 00

Tel.: 607 803 814

E-mail: petr.matejka@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace