Zahraniční podnikání stavební firmy

Aleš Gothard

ABSTRAKT    

S úbytkem vypisování veřejných zakázek se řada velkých českých stavebních firem začala více orientovat na zahraniční trhy. Článek řeší možnosti vstupu stavební firmy na zahraniční trhy (export, licence, PZI, Joint Venture, strategické aliance..), popisuje etická dilemata mezinárodního podnikání a determinanty kultury. Dále popisuje předpoklady a příčiny vzniku multinacionální firmy.

Klíčová slova:               Zahraniční trhy; multinacionální firma; globalizace; mezinárodní podnikání.

Foreign business of a construction company

ABSTRACT    

With the disappearance of public tenders, a number of major Czech construction companies began to focus more on foreign markets. Article addresses the possibility of entering foreign markets by a contruction copany (such as export, licensing, FDI, joint venture, strategic alliance ..), describes the ethical dilemmas of international business and culture`s determinants. It also describes the conditions and causes of multinational companies.

Key words:                       Foreign markets, multinational company, globalization, and international business.

JEL classification:  

F13 - Trade Policy; International Trade Organizations

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Aleš Gothard

Lauttasaarentie 24-26 B22, 00200 Helsinky, Finsko

+358456524961

ales.gothard@metrostav.cz

Školitel : Doc. Ing. Petr Anton, CSc.

Školící pracoviště: K126 – Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace