Klastry a konkurenceschopnost

Lucie Dejnegová

ABSTRAKT    

Článek se zabývá vlivy specifických faktorů působících v rámci jednotlivých integračních sítí klastrů na zvyšování konkurenceschopnosti, prosperity a životní úrovně jejich členů a regionů v rámci celé České republiky z  mikroekonomického a makroekonomického pohledu v kontextu evropského hospodářství.

Klíčová slova:   Klastry, konkurenseschopnost, malé a střední podniky, regiony.

 

               Clusters and Competitiveness

                                      ABSTRACT

The article deals with the effects of specific factors involved in the integration of  network clusters to increase competitiveness, prosperity and living standards of their members and regions throughout the Czech Republic from the microeconomic and macroeconomic perspective in the context of the European economy.

 

Key words:    Clusters, competitiveness, small and medium enterprises, regions.

JEL classification:  R11

 

Ing. Lucie Dejnegová

Thákurova 7, 160 00 Praha 6 – Dejvice

+420 608/040062

lucie.dejnegova@fsv.cvut.cz

plný text referátu nebyl dodán                                                                                                                                                                      zpět na anotace