Případová studie výpočtu nákladů životního cyklu při PPP projektu vojenské nemocnice

Jakub Blaťák

ABSTRAKT    

Výpočet nákladů životního cyklu je potřeba provádět v různých fázích projektu. Podle toho v jaké fázi a pro jaký účelu bude výpočet sloužit, pracujeme v různých stupních podrobnosti. Tato práce přibližuje na praktickém příkladu způsob výpočtu nákladů životního cyklu v přípravné fázi projektu, kdy pracujeme s velkým rizikem.

Klíčová slova:   LCC; provozní náklady.

Title English

ABSTRACT    

It is necessary to do the calculation of life cycle cost in foreign phases of the project. Regarding the phase of the project and purpose of the calculation is needed a different detail. This work is focused on the specific manner of calculation of life cycle costs in the preparation phase of project, where is needed to work with more risk.

Key words:    LCC; operation costs.

JEL classification:  Y900

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jakub Blaťák

Nové domky 111, Šumperk

725 781 185

Jakub.blatak@gmail.com

Školitel : Ing. Dana Měšťanová, CSc.

Školící pracoviště: Katedra managementu a ekonomiky, Fakulta stavební CVUT

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace