Výkon a kvalita smluvně zajištěných služeb
u externího poskytovatele

Ing. Eva Beránková, doc. Ing. František Kuda, CSc.

ABSTRAKT    

Cílem příspěvku je poukázat na to, že kvalitní zajištění podpůrných služeb v organizacích je náročný proces, při kterém je třeba detailně znát veškeré vstupy a daný předmět výkonu služby. V tomto příspěvku je zájem soustředěn zejména na poslední etapu celého procesu sjednávání služeb, a to na samotný výkon služeb.

Klíčová slova:                 Kvalita, Podpůrné služby, Smlouvy.

Title English

ABSTRACT    

The aim of this article is to point out that quality support services in organizations is a challenging process in which it is necessary to know in detail all the inputs and the subject of the service. In this article, the interest is concentrated mainly on the last part of the process of negotiation services - performance of services.

Key words:    Quality, Support services, Contracts .

JEL classification:  Y

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Eva Beránková, doc. Ing. František Kuda, CSc.

Adresa: Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava – Poruba, 708 33

Telefonní číslo: +420 597 321 693, +420 597 321 934

E-mailová adresa: evberankova@gmail.com, frantisek.kuda@vsb.cz

Školitel : doc. Ing. František Kuda, CSc.

Školící pracoviště: VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace