Hodnocení a databáze subdodavatelů ve stavebnictví

Pavel Mečár

ABSTRAKT    

Tento článek popisuje hodnocení subdodavatelů ve stavebnictví po dokončení smluvního rozsahu díla. Pojednává o způsobu zařazování subdodavatelů do firemních databází a jejich využívání (podpora výběrových řízení subdodavatelů v dalších projektech). Součástí článku je návrh hodnocení subdodavatelů po ukončení tvorby cenové nabídky generálních dodavatelů v soutěži o stavební zakázku.

Klíčová slova:                 Hodnocení subdodavatelů; Databáze subdodavatelů; Výběrové řízení.

Evaluation and database of subcontractors in civil engineering

ABSTRACT    

This article describes evaluation of subcontractors in civil engineering after completion of contract range of the work. It handles method of subcontractors classification into company databases and their using (support of selective direction of subcontractors in other projects). One part of this article is about proposal of subcontractors evaluation once making of price offer of general subcontractors is completed in construction project competition.

Key words:               Subcontractors evaluation; Subcontractors database; Selective direction

JEL classification: M11 - Production Management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Mečár;

Vršovická 1B; Praha 10; 101 00, Česká republika

+420 731 598 460

mecar@syner.cz

Školitel: Ing. Václav Pospíchal Ph.D.

Školící pracoviště: K 122 Katedra technologie staveb

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace