Modernizace rozpočtových ukazatelů stavebních objektů

Ing. Jan Zábran

ABSTRAKT    

Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku jsou nepostradatelným nástrojem při stanovení ceny stavebního objektu ve fázi investiční a projektové přípravy. Uživateli ukazatelů jsou nejčastěji projektanti a investoři, pro které jsou ve fázi investiční přípravy, kdy nejsou k dispozici jiné zdroje pro sestavení podrobnějšího rozpočtu, jediným nástrojem pro cenový odhad.

            Tvorbou rozpočtových ukazatelů se v ČR zabývá pouze několik společností, z důvodů podhodnocené ceny na trhu těchto informací, se tvůrcům nevyplatí investovat do modernizace dat i metodiky. Datová základna, z které se při výpočtu vychází, je dnes velmi zastaralá a vlivem technologického vývoje ztrácí vypovídací schopnost. Cílem této práce je modernizace tohoto informačního nástroje, který je nedílnou součástí cenových soustav. 

 

Klíčová slova:                 Rozpočtové ukazatele, cenové soustavy, měrná jednotka

 

Price indicator for cost estimation of construction object

ABSTRACT    

Indicators approximate average price for a measurement unit is an indispensable tool in cost estimation of the construction object in phases of investment and project preparation. Users of the price indicators are mostly developers and investors, for which in these phases, when there are no other resources, is price indicator the only instrument for cost estimate.

Production of price indicators in the CR deals several companies. These companies do not invest in the modernization of data and methodology. Data base from these price indicators is now very outdated and due to technological developments loses explanatory power. The aim of this work is to modernize the information tool that is an integral part of the cost estimation system.

 

Key words:    cost estimate, price indicator, measurement unit

 

JEL classification:            D24

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Jan Zábran

Adresa:                                                                   Senecká 32, 301 00 Plzeň

Telefonní číslo:                                                     602 297 027

E-mailová adresa:                                                jan.zabran@urspraha.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace