Industriální nemovitosti:

Průmyslové podlahy a jejich vliv na hodnotu nemovitosti

Jiří Volf

 

ABSTRAKT    

Cílem této studie je určit vliv jakosti a technologické kázně při realizaci průmyslových podlah na tržní hodnotu industriálních nemovitostí. V práci se zaměřujeme na specifika trhu v ČR, stavební a technologická specifika průmyslových hal a na náklady životního cyklu jednotlivých konstrukcí, zejména se zaměřením na průmyslové podlahy. Dále se zaměříme na metodiku oceňování průmyslových nemovitostí, promítnutí jakosti konstrukcí do rizikové prémie při tvorbě míry kapitalizace při oceňování. Případová studie.

 

Klíčová slova:                  Industriální nemovitosti, průmyslové podlahy, tržní hodnota, investice

 

Industrial properties:

Industrial floors and  their influence on market value of the property

 

ABSTRACT    

The aim of this study is to determine an effect of both quality and technological discipline on the market value of industrial properties. In this paper we focus on the market specifics in the Czech Republic, construction and technological specifics of industrial properties and life cycle costs of particular constructions with focus on industrial floors. Furthermore, we focus on the valuation methodology of industrial properties, the projection of quality of construction in the risk premium forming the investment yield within the valuation. Case study.

 

Key words:    Industrial properties, industrial floors, market value, investment

 

JEL classification:  G34

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Jiří Volf

Adresa:                                                                   Ostrovského 17, Praha 5

Telefonní číslo:                                                     603 10 32 54

E-mailová adresa:                                                volf_jiri@hotmail.com

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace