Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice

Radka Vašíčková

ABSTRAKT    

 

Bydlení představuje jednu z nejdůležitějších věcí, kterou lidé v současné době řeší. Nájemné bydlení je dnes druhý nejzastoupenější způsob bydlení. V článku je rozebráno nájemné bydlení a problematika regionálních rozdílů v cenách nájmů bytů v České Republice. S nájemním bydlením souvisí deregulace nájemného bydlení, které by mělo letošním rokem skončit. Cílem jednostranného zvyšování nájemného je přiblížení hodnoty k tržnímu nájemnému.

 

Klíčová slova:                 Ceny nájmů bytů, deregulace

 

Regional differences of rental housing and deregulation of rental housing in Czech Republic

ABSTRACT    

Housing is like the most important think, which people realize in these days. Now rental housing flats is the second representing of housing. In this paper is analyzing rental housing and region differences in price rental housing in Czech Republic. Rental housing flats correspond with deregulation of rental housing, which is finishing this year. Goal of one-side increasing of (regulate) rental housing is approaching price to market rental housing.

 

Key words:                           Rental housing flats, deregulation

 

JEL classification: L 74 - Construction

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Radka Vašíčková

Adresa:                                                                   Na Výsluní 271, Albrechtice nad Orlicí, 51722

Telefonní číslo:                                                     777 118 260

E-mailová adresa:                                                radka.vasickova@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace