Rezidenční development v Praze

Pavlína Rödlová

ABSTRAKT    

Pražský rezidenční trh tvoří v rámci České republiky specifickou oblast. Koncentruje se zde jak vysoká poptávka, tak i nabídka rezidenčních nemovitostí. Ceny nových i starších nemovitostí jsou vysoko nad průměrem České republiky. Po období růstu celosvětového realitního trhu, které trvalo do poloviny roku 2007 v USA, resp. do začátku roku 2008 v Evropě, dochází ke stagnaci a v některých regionech dokonce k poklesu cen rezidenčních nemovitostí. V důsledku snížené poptávky, zpřísnění podmínek financování a celkově zhoršené ekonomické situace dochází k omezení rezidenčního developmentu v Praze. V letech 2008 až 2009 byla pozastavena či odložena realizace řady projektů v Praze a stejně tak i v celé Evropě. Realitní trh byl investory vnímán jako značně rizikový s nejistým vývojem. V současné době je rezidenční trh stimulován plánovanými změnami sazby DPH pro tzv. sociální bydlení, které v České republice tvoří významnou část nové výstavby. Dále k posílení poptávky přispívá i deregulace nájemného očekávaná v roce 2012. Vliv těchto stimulů na poptávku však bude pouze krátkodobý. Vzhledem celkové ekonomické situaci lze očekávat další diferenciaci rezidenčního trhu a vstup nových developerských formátů.

 

Klíčová slova:                 pražský realitní trh, rezidenční developerské projekty, byty

 

Residential development in Prague

ABSTRACT    

Prague residential market is in comparison to the rest of the Czech Republic specific as it concentrates most of demand as well as new supply. Also, prices of both  old and new apartmetns are the highest from the country. In past decade, ending in 2007, the global real estate market was in growth phase. Since the second half of 2007 in the U.S., respectively since early 2008 in Europe, there is a stagnation as a result of economic crisis, in some regions even the decline in real estate prices. As a reaction to lower demand, worse financing options and generally worse economic situation, new residential projects in Prague have been limited since 2009. Over 2008 in Europe and 2009 in Prague developers started to postpone planned projects, the property market was perceived by investors as risky and uncertain. Nowadays the residential market is stimulated by the changes in VAT rates charged on so called social housing and rent deregulation from 2012. However, both of these factors represent only a short term incentive. It is likely that residential development will differentiate further and that new development schemes will be introduced.

 

Key words:    Prague real estate market, residential development projects, apartment

 

JEL classification:  O12

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Pavlína Rödlová

Adresa:                                                                   Revoluční 31, 312 00 Plzeň

Telefonní číslo:                                                     608 173 633

E-mailová adresa:                                                rodlovap@volny.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace