Diverzifikace stavební firmy

Pavel Rodinov

ABSTRAKT

V článku je řešena strategická koncepce rozvoje stavební společnosti v podmínkách diversifikace výroby. Jsou dána praktická doporučení a uveden seznam dokumentů, na základě kterých se uskutečňuje analýza situace. Účelem tohoto článku je vytvořit představu o nutných etapách činnosti společnosti na cestě k osvojení nových trhů výrobků a služeb.

 

Klíčová slova:                 rozvoje stavební společnosti, diversifikace výroby analýza situace

 

                 Diversification of the construction company

ABSTRACT

The article considers the strategic conception of developing a construction company through product diversification. Practical recommendations and suggestions are given to aid in the analysis of the situation. The purpose of this article is to suggest necessary stages of activities that should be carried out in order to enter new market of product and service.

Key words: developing a construction company, diversification of production.

 

JEL classification: L25

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Pavel Rodionov

Adresa:                                                                   Praha, Zikova 13

Telefonní číslo:                                                     608 570 977

E-mailová adresa:                                                pavel.rodionov@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace