Specifika výběru dodavatele dle druhu stavební části - z pohledu generálního dodavatele stavební zakázky

Pavel Mečár

ABSTRAKT    

Průběh výběru dodavatele ve stavebnictví závisí od druhu a rozsahu poptávané části. Je zřejmé, že průběh je odlišný při výběru dodavatele stavebních materiálů a jiný při výběru dodavatele montáží těchto materiálů. Jinak probíhá výběr dodavatele specializovaných profesních částí a jinak probíhá výběr zajištění ostrahy objektu. Tento článek pojednává o rozdílných přístupech a specifikách tendrů v závislosti na druhu stavebních částí.   

 

Klíčová slova:                 výběr dodavatele; odlišnosti výběrů; příklady a vyhodnocování.

 

Specification of suppliers selection according to different types of construction part – from perspective of general supplier of construction contract

ABSTRACT    

Development of suppliers selection in construction depends on various type and scope of demanded parts. Obviously, development is different in selection of suppliers of construction materials and selection of suppliers of installation of those materials. Also different way takes place selection of suppliers of specialized professional sections and selection of security provisions of buildings and constructions. This article is about various approaches and specifications of tenders in accordance to different types of construction parts.

 

Key words:               suppliers selection; selection variety; scenarios and evaluations

 

JEL classification: M11 - Production Management

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Pavel Mečár

Adresa:                                                                   Vršovická 66; Praha 10; 101 00, Česká republika

Telefonní číslo:                                                     731 598 460

E-mailová adresa:                                                mecar@syner.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace