Management kvality a systém řízení rizik na mezinárodním trhu z investorského a zhotovitelského hlediska

Petr Matějka

ABSTRAKT    

Článek rozebírá management kvality a systém řízení rizik na mezinárodním trhu z investorského a zhotovitelského hlediska, zejména v oblasti stavebnictví. Na začátku článku jsou formulovány souvislosti systému managementu kvality a systému řízení rizik. Text se následně zabývá otázkou mezinárodního trhu a jeho specifik v porovnání s domácím trhem. Závěrem článku je pak vysvětlen rozdíl mezi investorským a zhotovitelským hlediskem a rozdílné přístupy k řešení problémů a vypořádávání se s riziky na mezinárodní úrovni, spolu s vysvětlením konfliktů v těchto dvou hlediscích.

Hlavní část článku je založena na výzkumu, který je prováděn v rámci studentské grantové soutěže, na téma Nástroje řízení kvality a rizik ve stavební firmě v období krize. Cílem projektu je mimo jiné analyzovat současný stav procesů řízení kvality a rizik ve stavební firmě.

Závěrem článku jsou vysloveny otázky a nastíněna témata, kterými by bylo vhodné se v budoucnu v rámci této problematiky zabývat nebo se nad nimi zamyslet.

 

Klíčová slova:   Management kvality, QMS, kvalita, systém řízení rizik, rizika, mezinárodní trh, investor, zhotovitel, stavebnictví, proces

 

Quality management and risk management system in the international market from investor and contractor point of view

ABSTRACT    

The paper deals with quality management systems and risk management systems in the international market from investor and contractor points of view, especially in construction sector. In the beginning of the paper, quality management systems and risk management systems connections are formulated. Text deals with the international market question and its comparison with a domestic market afterwards. In the end of the paper, differences between investor and contractor points of view are explained, together with their different problem solving and risk behaviors on the international level. Conflicts in these points of view are explained.

The main part of this paper is based on the research of Quality and risk management tools in construction company during crisis topic. This research is supported by student grant competition and one of its goals is to analyze actual situation of quality management processes and risks in construction company.

In the end of the paper, some thematic questions are enquired. These questions could be considered and answered in the future research in this field.

 

Key words:    Quality management system, QMS, quality, risk management system, risks, international market, investor, contractor, construction, process

 

JEL classification:  D81, L15

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Petr Matějka

Adresa:                                                                   Zahrádecká 371, Praha 4 – Písnice, 142 00

Telefonní číslo:                                                     607 803 814

E-mailová adresa:                                                petr.matejka.1@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace