Regulace rozvoje území nástroji územního plánování

Ing. Ilona Machatová

ABSTRAKT    

Územní plánování obecně zasahuje do velkého počtu oblasti a vědních disciplin.

Příspěvek přibližuje problematiku regulace rozvoje území z pohledu stavebního zákona, který stanovil vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území za cíl územního plánování.

 

Klíčová slova:      udržitelný rozvoj území, územní plánování, politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán.

 

 

Regulation of land development through spatial planning instruments

 

Spatial planning in general affects a large number of areas and disciplines.

The article describes the issue of regulation of the area development from the perspective of the Building Act, which established the creation of conditions for the construction and sustainable development as the aims of spatial planning.

Key words:    sustainable development, spatial planning, spatial development policy, spatial development principles, local plan, regulatorary plan

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:    Ing. Ilona Machatová

Adresa:                                                            Kettnerova 1939, Praha 5

Telefonní číslo:                                              603 391 352, 251 620 102

E-mailová adresa:                                         Pavel.Machata@mmr.cz

 

 

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace