Rozhodovací procesy při zvyšování energetické účinnosti staveb

Eliška Ubralová, Jiří Karásek

ABSTRAKT    

Energie, energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie jsou dnes velmi důležitým odborným tématem zejména v souvislosti s nárůstem cen energie a zpřísňováním norem energetické účinnosti. Investoři se často v důsledku lákavých firemních nabídek a módních vlivů chovají iracionálně. Proto je užitečné zvyšovat podíl racionálního rozhodování investorů. Článek se se zabývá metodami rozhodování různých druhů investorů v oblasti energetické účinnosti staveb. Cílem je vytvoření přehledu vhodných metod, které budou pro investory vodítkem při racionálním zvyšování energetické účinnosti staveb s důrazem na různé fáze životního cyklu.

 

Klíčová slova:                 Energetické účinnost; Náklady; Rozhodování

 

Decision Making Processes during the Energy Efficiency Increasing of Buildings

ABSTRACT    

Energy, energy efficiency and renewable energy resources are nowadays very important professional topic mainly in a context of energy price increasing and energy efficiency regulations tightening. Consequence of attractive companies bidding and mode influences often cause by investors an irrational behavior. Because of that the rational decision making is very useful. The text is focused on decision making methods for different kind of investors in a branch energy efficiency of buildings. The aim of the paper is creation of useful methods overview which should be a guideline for rational energy efficiency increasing of buildings with different live cycle phases accenting.

 

Key words:   Energy efficiency; Costs; Decision making

 

JEL classification:  E32, E37

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Eliška Ubralová                         Ing. Jiří Karásek

Adresa:                                                                   Thákurova 7, 166 29, Praha 6        Thákurova 7, 166 29, Praha 6

Telefonní číslo:                                                     224 355 414                                      224 355 414

E-mailová adresa:                                                eliska.ubralova@fsv.cvut.cz            jiri.karasek@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace