Prioritní oblasti řízení stavebních společností v období krize

Aleš Gothard

ABSTRAKT    

V roce 2011 se předpokládá pokles stavební výroby v průměru o 4,1%, v závislosti na odvětví. Hlavním důvodem je snížení poptávky po stavebních pracech, které se v současné době promítá i do způsobu řízení stavebních společností, a to na všech jeho úrovních. Vyšší, střední i nižší management je ve snaze udržení obratu společnosti nucen optimalizovat své výrobní procesy, financování či výběr dodavatelů. Cílem těchto kroků je především zefektivnění procesu získávání nových zakázek a snaha o udržení pozice na trhu.

 

Klíčová slova:                 optimalizace; řízení; krize

 

Title English

ABSTRACT    

In 2011, construction output is projected to decline by an average of 4.1%, depending on the sector. The main reason is decreased demand for construction works, which is currently reflected in the management of construction companies, at all of its levels. Higher, middle and lower management is in an effort to maintain the company's turnover forced to optimize the production processes, financing and even the selection of suppliers. The aim of these steps is particularly streamline the process of acquiring new projects and try to maintain current market position.

 

Key words:    Optimalization; management; crisis.

JEL classification:  D24

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Aleš Gothard

Adresa:                                                                   Lauttasaarentie 24-26 B22, 00200 Helsinki, Finsko

Telefonní číslo:                                                     +358 456 524 961

E-mailová adresa:                                                ales.gothard@metrostav.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace