Investorská kritéria při výběru stavební zakázky

Ing. Markéta Frančíková

 

ABSTRAKT    

            Priority a požadavky investorů pro výběr zhotovitele jsou odlišné a specifické např. podle typu stavby (pozemní stavby, vodohospodářské stavby apod.). Výběr nejvhodnějšího dodavatele stavby je pro každého investora jedním z nejdůležitějších rozhodnutí. Investor, který má nějaký stavební záměr, musí před výběrem zakázky zvolit taková kritéria, aby výsledek odpovídal jeho představě.

 

Klíčová slova: investor, kritérium

 

ABSTRACT

Priorities and requirements of investors to select the contractor are different and specific as the type of construction (building construction, water works, etc.). Selecting the best contractor for each investor is one of the most important decisions. An investor who has a building project must choose criteria, which are same as well as his vision.

 

Key words: investor, criterion

 

JEL classification:  

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Markéta Frančíková

Adresa:                                                                   Petržílkova 2486, 158 00 Praha 5

Telefonní číslo:                                                     724 767 132

E-mailová adresa:                                                marketafrancikova@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace