Hodnocení zelených budov

Jiří Dobiáš

ABSTRAKT    

Současný trend ve stavebnictví upřednostňuje směr snižování nákladu spojených s chodem a údržbou budovy, preference efektivity budovy z hlediska spotřeby přírodních zdrojů a preference zelené orientace jako silný marketingový nástroj. Synonymem tohoto uvědomění se stávají termíny jako je “sustainable building” a nebo “green building”. Pro aplikaci udržitelného rozvoje je nutné najít společné hodnotící faktory, ze kterých mohou vycházet metodiky pro porovnávání jednotlivých zelených budov a to z hlediska sociálního, ekonomického a environmentálního. K tomuto účelu vzniklo a dále vzniká množství takzvaných zelených certifikátů. Z pohledu udržitelného rozvoje, zelené certifikáty představují účinný marketingový a environmentální nástroj pro aplikování jednotlivých technických a architektonických prvků do českého stavebnictví. Veřejný sektor by měl uvažovat o využití určité formy hodnocení zelených budov pro budoucí aplikaci evropských direktiv.

 

Klíčová slova:                 udržitelný rozvoj; zelené certifikáty; marketing

 

Assessment of Green Buildings

ABSTRACT    

Contemporary trend in the built environment is focusing on decreasing operational costs and maintenance costs, preference of building effectiveness in terms of consumption of resources and realization that green thinking is powerful marketing tool. The synonyms of this realization are terms such as sustainability and green building. For real application of sustainability it is necessary to find common factors which can be compared and contrasted from different points of view; social, economical and environmental. Several green certificates were founded in order to carry out mentioned comparison. Green certificates present a great marketing and environmental tool for application of the green architecture into Czech built environment. Public sector should consider utilisation of those certification systems for future application of the European Environmental Directives.

 

Key words:    Sustainability; Green certificates; Marketing

 

JEL classification:  JEL: N64

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Jiří Dobiáš

Adresa:                                                                   Jelínkova 1652/10, 182 00 Praha 8

Telefonní číslo:                                                     736 766 964

E-mailová adresa:                                                jirka.dobias@gmail.com

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace