PPP projekty ve školství

Jakub Blaťák

ABSTRAKT    

V České republice narážíme na PPP projekty v různých oblastech. Z různých stran slyšíme o projektech týkajících se infrastruktury, parkovišť, nemocnic, administrativních budov, přičemž školství jako by se problematika PPP téměř netýkala. Přitom model PPP je pro školství jako stvořený. V České republice je více než 4000 státních škol. Školní budovy většinou nejsou v příliš dobrém technickém stavu a také jejich správa nebývá efektivní, což obecně připravuje dobrou půdu pro projekty PPP. Na konkrétním projektu ze zahraničí můžeme pozorovat efektivnost PPP ve školství a především jaké z toho plynou výhody pro veřejné subjekty.

 

Klíčová slova:                 PPP projekty; školství.

Education system PPP projects

In the Czech Republic we encounter expert articles on the subject of PPP projects in various fields. We hear about projects concerning the infrastructure, car parks, hospitals, and administrative buildings, but it is as if the PPP issue does not apply to the education system at all. And the PPP model may have been created for the education system. There are more than 4000 state schools in the Czech Republic. School buildings are frequently in poor technical condition and their administration is usually ineffective, which provides a good foundation for PPP projects in general. We can see how PPP functions in the education system on a specific project from another country and in particular the advantages that issue for public subjects.

 

Key words:                                       PPP projects, education.

 

JEL classification: L33, H41

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Jakub Blaťák

Adresa:                                                                   Nové Domky 111, 788 14 Rapotín

Telefonní číslo:

E-mailová adresa                                                  blatis@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                    zpět na anotace