Comparison of PPP practice in three European countries

Lenka Sýkorová

ABSTRAKT    

Jedná se o porovnání využívání Public Private Partnership v České republice, Francii, Slovenské republice a Irsku. Prostor je věnován historickému vývoji využívání této formy financování projektů v každé zemi, jsou zmíněny první projekty využívající Public Private Partnership a zařazeny na časové ose. Hlavní část je věnována zaměření a obsahu projektů a porovnání, zda je Public Private Partnership využíváno pro stejné typy projektů ve všech třech zemích nebo jsou mezi nimi výrazné rozdíly, které typy projektů jsou nejčastější a které se formou Public Private Partnership nerealizují vůbec, zvláště pokud jde o zaměření, u něhož se v některé zemi PPP uplatňuje a v jiné nikoliv. Zvláštní pozornost je věnována projektům, které jsou zaměřeny na problematiku sociálního bydlení. Jsou kladeny otázky, jak je sociální bydlení v jednotlivých zemích definováno a zda se u projektů sociálního bydlení uplatňuje Public Private Partnership.

Klíčová slova:                 Sociální bydlení, Public Private Partnership, projekt.

Comparison of PPP practice in three European countries

ABSTRACT    

The paper compares implementation of Public Private Partnership in The Czech Republic, France, Slovak Republic and The Republic of Ireland. It is dedicated to the history of Public Private Partnership implementation in these countries including the date of the first Public Private Partnership project of each country.  Main part focuses on types of projects, whether there is the same or different structure PPP projects types or whether there are for example more projects of hospitals in one country than another, which type of projects is mostly represented and which the least and whether there is some gap  among project types in some country in comparison to another. One of my questions is about social housing, whether Public Private Partnership is used to finance developing social housing in countries of our interest or not and how is social housing defined in each country. The whole paper is based on readily available information and statistics.

Key words:   Social housing, Public Private Partnership, project.

JEL classification:  

H41: Public Economics / Publicly Provided Goods / Public Goods

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Bc. Lenka Sýkorová

Adresa: Chabařovická 1/1333, 18200 Praha 8

Telefonní číslo: 721 206 114

E-mailová adresa:  lenka.sykorova@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace