Využití PPP projektů při navyšování parkovacích kapacit

Kateřina Nejedlá

ABSTRAKT    

V několika posledních desetiletích se výrazně zvýšil počet automobilů. S takovým množstvím řidičů aut, kteří chtějí parkovat v místě svého bydliště nebo pracoviště, se v minulosti nepočítalo. S kritickým nedostatkem parkovacích míst se v současnosti potýkají nejenom městské části s historickou zástavbou, stejné problémy se nevyhnuly ani panelovým sídlištím. Městské části na území Hl. m. Prahy řeší vzniklou situaci zavedením zón placeného stání. Pro zástavbu sídlištního typu s vysokou koncentrací bytů však zavedení zpoplatněného parkování nemusí být dostačující. Dalším krokem by mělo být navýšení stávajících parkovacích kapacit za využití PPP projektů.

Klíčová slova:                 Zpoplatněné parkování, PPP projekty, doprava v klidu.

PPP projects for parking capacity increasing

ABSTRACT    

The number of cars has dramatically increased during the last decades. With such amount of car drivers, who want to park their cars in places of their homes or work, has not been calculated. Not only city districts with the historical buildings have today problems with the critical lack of parking places, the same problems have the city areas with prefabricated panel houses. Municipal councils in Prague territory solve the situation by charged parking areas implementation. For the urban area with big concentration of flats the implementation of charge parking areas need not be enough. The next step should be to increase the current parking capacity by using PPP projects.

 

Key words:                           Parking charge, PPP projects, static transport

JEL classification:  R 41, R48

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Kateřina Nejedlá      

Adresa:

Telefonní číslo: 731 609 666

E-mailová adresa:  katerina.nejedla@gmail.com

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace