Benchmarking v oboru Facility Management

Štěpánka Michálková, Ing.

ABSTRAKT    

Příspěvek se zabývá tématem Benchmarking v oboru Facility Management. Tato problematika je dále podrobněji rozdělena na oblasti seznámení s benchmarkingem včetně jeho cíle, popis současného stavu, nových přístupů a budoucí evropské normy v dané oblasti. Dále se článek věnuje metodice vlastního benchmarkingu a přehledu jednotlivých ukazatelů včetně problematických oblastí při mezinárodním srovnávání.  

 

Klíčová slova:                 benchmarking; facility management; sběr dat.

Benchmarking in The Facility Management

ABSTRACT    

The paper deals with the topic of Benchmarking in The Facility Management. The issue is further divided into the several areas e.g. the introduction of benchmarking (including its goals), description of the current situation, new approaches and pre-European standard. Furthermore the article dedicated to a benchmarking methodology itself and an overview of the individual indicators including the problematic areas being compared internationally.

 

Key words:   benchmarking; facility management; data collecting.

JEL classification:  C82 - Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing     
   Macroeconomic Data; Data Analysis

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Štěpánka Michálková, Ing.

Adresa: Hornoměcholupská 951/80, 102 00 Praha 10

Telefonní číslo: 731 520 889

E-mailová adresa: stepankamichalkova@gmail.com

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace