Zelená úsporám v cenách

Martin Brácha

ABSTRAKT    

V současné době je dotační program Zelená úsporám motorem malého a středního stavebnictví. Cílem programu je snížit potřeby energií na vytápění stávajícího bytového fondu. Dotační motivace rozpohybovala zájem o nízkoenergetickou výstavbu. Je velký rozpočtový rozdíl mezi standardní výstavbou a nízkoenergetickou výstavbou?

Klíčová slova:                 Zelená úsporám; Nízkoenergetická výstavba; Rozpočtové náklady.

Green Investment in prices

ABSTRACT    

Currently, the Green Investment subsidy program for small and medium-engine construction. The program aims to reduce energy use for heating the existing housing stock. Grant motivation raised interest in energy efficient construction. It is a big financial difference between the standard and construction of energy efficient construction?

Key words:    Green savings, energy efficient construction, budgeted costs.

JEL classification:  

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:  Ing. Martin Brácha

Adresa: Libonice 48, 50801 Hořice

Telefonní číslo: 604812336

E-mailová adresa: bracha@bgprojekt.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace