Outsourcing podpůrných služeb

Monika Vondráková

ABSTRAKT    

Facility management je moderní metoda řízení podpůrných činností v organizaci. Tyto činnosti byly po dlouhá léta na okraji zájmu vedení společnosti. V poslední době se tento trend výrazně mění. V roce 2007 přišla do platnosti nové EU norma ČSN EN 15221 „Facility management“, která sjednotila 28 evropských států a vtiskla jim jednotný přístup k této problematice. Česká republika tuto normu nejen přijala, ale též ji začala aktivně zavádět do praxe. Jednou z možností jak optimalizovat a snížit náklady v době užívání budov je tzv. outsourcing podpůrných služeb (česky přeloženo „zajištění externím poskytovatelem“).

 

Klíčová slova:                 Facility management, outsourcing, podpůrné služby

Outsourcing of support services

ABSTRACT    

Facility management is a modern technique of managing supporting activities in an organization. These activities were not on the top of the company´s interest for years. The new code CSN EN 15221 "facility management" was introduced by the European Community in 2007. This code is effected in 28 European countries and forms unified approach to this problem. The Czech Republic accepted this code and started using it actively in practice. The important part of facility management is building administration and its assets at the time of using. One way to optimize and decrease the costs at the time of using the building is so called "outsourcing of support services."

 

Key words:                           Facility management, outsourcing, support services

 

JEL classification: M55

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Monika Vondráková

Adresa: Jeseniova 32, Praha 3

Telefonní číslo: 777 149 065

E-mailová adresa: vondrakovamonika@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace