Rizika správy bytového domu – Facility management v malém

Martin Buzrla

ABSTRAKT

Facility management je v dnešní době již neoddělitelnou součástí života každé budovy, a to bez ohledu na její funkční využití. Dnes je více chápán v souvislosti s novými objekty, které mají spíše komerční využití. Jeho využití, i když v modifikované podobě, je však nutné i u starších objektů nekomerčního charakteru – například u bytových domů vybudovaných v éře socialistického stavitelství.

Tento příspěvek se snaží charakterizovat právě takový bytový dům s jeho problémy a pojednává a analyzuje různá úskalí správy, údržby a rekonstrukcí domu z několika pohledů a rovněž naznačuje možné způsoby jejich případného řešení. Článek se nesnaží být univerzálním nástrojem a návodem pro řešení různých situací a problémů při správě bytového domu, neboť ty jsou pro každý dům jedinečné, ačkoliv mají častokrát mnoho společného. Jde zde spíše o osobní pohled autora, který vychází z jeho zkušeností.

Klíčová slova:                 Facility management, Bytový dům, Obytný dům, Správa

The risks of a housing management – Facility management on a small

ABSTRACT    

Facility management of today is an inseparable part of the life of every building, irrespective to its functional usage. Facility management is today mostly associated with new, mainly commercial buildings. Its usage, modified accordingly, is also necessary in older buildings with a non-commercial function – for example in residential houses created during the socialist civil engineering era.

This article is able to describe just such a residential house with its problems, and it describes and analyses different risks of management, maintenance and reconstruction of a house, from various perspectives. At the same time it suggests possible solutions. This entry is not a universal tool for all solutions, because each situation is unique for every building, although many times they have the same problems. This is the personal viewpoint of the author, drawn from his own experience.

Key words:    Facility management, Residential house, Block of flats, Housing management

 

JEL classification:  

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:  Ing. Martin Buzrla

Adresa: Jordana Jovkova 7, 143 00 Praha 4 - Modřany

Telefonní číslo: 602 229 328

E-mailová adresa: m.buzrla@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace