Facility management audit: nástroj jak udržet společnost konkurence schopnou

Zuzana Němcová

ABSTRAKT    

Tento příspěvek bude věnován části výzkumu, který je zaměřen na metodologii, která by pomohla společnostem ověřit fungování jejich facility managementu.

První část výzkumu je zaměřena na „audit stavební a technologický“, který prověří funkčnost a vytíženost stavebních komponentů, ale také technologií použitých v budovách. Tento „stavební a technologický audit“ je již znám a je používán zejména v zahraničí. Jako příklad může být uvedena studie Coloredo State University, která popisuje návod na zpracování tohoto auditu. Jako český příklad můžeme být uveden Build Pass (Macek, 2010).   

Druhou částí je audit „podpůrných služeb – facility managementu“. Tato část se zaměřuje především na podpůrné služby pro společnosti, aniž by museli být spojeny s budovou. Jako nejlepší návod může být použita nová evropská norma o Facility managementu CSN EN 15 221. Tato norma je rozdělena na dvě části prostor a infrastruktura a lidé a organizace. Kromě CSN EN 15 221 lze také použít několika návodů ze zahraničí. Pojasek and Hamid (2005, 2008) autoři té to metodologie rozdělují procesy na strategické, taktické a operativní. Fleming, Lee, Aouad and Cooper (2000) rozdělují procesy dle hierarchického postavení ve společnosti a Trischeler (1996), který používá 9001:2000 k popisu a následnému ohodnocení procesů. Všechny postupy dávají ucelených pohled na facility management a pomáhají provést auditu této oblasti.

Klíčová slova:                 Audit, facility management, mapování podpůrných služeb, udržitelný rozvoj

Facility management audit: tool how to keep company sustainable

ABSTRACT    

This paper provides part of the research about methodologies which help auditing all facilities in the company for the future effectiveness.

The first part of audit is “facility audit” which verify function of the construction components and components firmly connected with the building. Facility audit is already established. For example Colorado State University provided very nice instruction packet for auditing construction components and technologies connected with the service for the building. Or Czech tool Build Pass (Macek, 2010) can provides useful information about construction components and their maintenance. This audit can detect components and technologies which have to be closely monitored to keep them sustainable.

The second part of audit is “support facilities”. This area is slightly affected from different point of view. The best practice is used check lists which covers all areas from the European standard EN CSN 15 221. This standard provides areas as a space and infrastructure and people and organization. Also from this audit can be taken processes which have to be monitor. For mapping and monitoring processes can be used fifth methods: Pojasek and Hamid (2005, 2008) authors of this methodology divided processes to strategic, tactical and operational. Fleming, Lee, Aouad and Cooper (2000) describe divided processes depending on the hierarchical position. Trischeler (1996) established value added assessments and method according the ISO 9001:2000 and analysed according the cost.

Key words:   Audit, facility management, mapping of the supporting processes, sustainable

JEL classification: O290

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Zuzana Němcová

Adresa: Přípotoční 2, Praha 10

Telefonní číslo: 724 239 520

E-mailová adresa: zuzana_nemcova@centrum.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace