Udržitelný rozvoj fotovoltaiky v České republice

Filip Holub

 

ABSTRAKT    

Fotovoltaické elektrárny mohou být zajímavou investicí, zdrojem zakázek pro stavební firmy, čistým zdrojem energie, nebo nástrojem úspory energií. Současnou otázkou je jaká by měla být podpora zelené energie a jaká pravidla by měla být nastavena pro trvalý rozvoj fotovoltaiky. Tento článek popisuje nastavení systému nastavení státních dotací tak zvaných zelených bonusů, kapacitní možnosti české přenosové soustavy a benefity fotovoltaiky pro investory. Kombinací těchto faktorů je možné nastavit systém, který umožní dlouhodobý rozvoj fotovoltaiky a maximalizovat benefity tohoto nového odvětví pro všechny zainteresované strany.

Klíčová slova:                 Fotovoltaika, nastavení systému, zelený bonus.

Sustainable Development of Photovoltaics in the Czech Republic

ABSTRACT    

Photovoltaic power plants can be interesting investment opportunity, source of projects for construction companies, source of green energy and what rules should be set for sustainable development of photovoltaics. This article describes setting of rules for feed tariffs called “Zelený bonus”, capacity of the Czech electric grid and benefits of photovoltaics for investors. Combination of above mentioned factors allows to set rules, which allows to allows sustainable development and maximize benefits of this new industry for all participants.

Key words:                           Photovoltaics, setting of system, feed tariff “zelený bonus“

JEL classification:  O33

 

 Jméno a příjmení autora včetně titulů:  Ing. Filip Holub

Adresa: 23 Wolfova, Praha 5

Telefonní číslo: 604 770 704

E-mailová adresa: filipholub@hotmail.com

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace